Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι κατόπιν σύστασης του Γενικού
Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Π.
ΔΥΜΣ/Φ.5/24/53602/13.12.2023) προς όλα τα ΚΕΠ της χώρας, το κεντρικό
ΚΕΠ Λιβαδειάς θα παραμείνει κλειστό τα Σάββατα 23.12.2023 και
30.12.2023.

Follow us: