Στο πλαίσιο του σταδιακού ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης μας,
εγκαταστάθηκαν τα «έξυπνα» ηλιακά παγκάκια σε δυο κεντρικά σημεία του
πεζόδρομου της Θήβας, επί της οδού Επαμεινώνδα, έργο το οποίο εντάσσεται
στο πλαίσιο της υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ- ΟΔΟΥ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ -ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ».
Τα εν λόγω παγκάκια διαφέρουν από τα συμβατικά καθώς αποτελούνται από
ιδιαίτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που θα λειτουργούν ως πράσινη «λύση»
στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Πρόκειται για τα ενεργειακά παγκάκια Infokiosk, 6 θέσεων που διαθέτουν
φωτοβολταϊκά ,θύρες USB φόρτισης κινητών τηλεφώνων, router για παροχή
διαδικτύου μέσω Wi-Fi, οθόνη 27’’, ηχεία για ενημερώσεις και μηνύματα προς
τους πολίτες και μεταλλική εξωτερική πρίζα για φόρτιση αμαξιδίων ΑΜΕΑ.
Έχουν στιβαρό μεταλλικό σκελετό antigrafiti και είναι απολύτως ακίνδυνα για
χρήση από το σύνολο των πολιτών και από τις ευπαθείς ομάδες.
Όλα τα εξαρτήματα και τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή
πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την
προστασία περιβάλλοντος.
Η Θήβα ξεκινά τον σταδιακό αλλά σταθερό ψηφιακό μετασχηματισμό της
παρέχοντας λύσεις υψηλής λειτουργικότητας με σεβασμό στον άνθρωπο και το
περιβάλλον. Οφείλουμε όλοι μας να σεβόμαστε και να προστατεύουμε τα νέα
αυτά αποκτήματα, να κάνουμε ορθή και συνειδητή χρήση τους.

 

Follow us: