«ΣΕΒ, ΣΒΣΕ και ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ προετοιμάζουν νέες και νέους
για να σταδιοδρομήσουν στα επαγγέλματα του Industry 4.0»

Ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος «Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους
Αυτοματιστές στη Στερεά Ελλάδα», που αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του ΣΕΒ
σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών και του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023, στα Οινόφυτα.
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη δράση, η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη
τεχνικών και ήπιων δεξιοτήτων, συμβουλευτική και ευκαιρίες απασχόλησης σε
μία από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΒΣΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Στη δράση συμμετέχουν 15 νέες και νέοι, που έχουν αποφοιτήσει από την
τεχνολογική και τεχνική εκπαίδευση. Στο στάδιο αυτό θα παρακολουθήσουν
ένα πρόγραμμα κατάρτισης 144 ωρών, που είναι προσαρμοσμένο στις
ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας, προκειμένου να αναπτύξουν τις γνώσεις
και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις εργασίες λειτουργίας, ελέγχου,
συντήρησης και επισκευής  των αυτοματοποιημένων βιομηχανικών
εγκαταστάσεων. Η κατάρτιση πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο
Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ-
ΣΕΒ). Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε
επιχειρήσεις-μέλη του ΣΒΣΕ, στελέχη των οποίων θα παρουσιάσουν πραγματικά παραδείγματα (case studies) και θα προσφέρουν συμβουλές
mentoring.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δράση προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ ως μέρος της
συνεισφοράς της βιομηχανίας προς την κοινωνία και το ανθρώπινο δυναμικό
της Στερεάς Ελλάδας.
Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος
Ιωάννη Σ. Λάτση.
Η Διευθύντρια του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ
κα Ντόρα Οικονόμου δήλωσε σχετικά: «Η επένδυση στο ανθρώπινο
δυναμικό και ιδίως στους νέους και τις νέες είναι απαραίτητη για την ενίσχυση
της ελληνικής Βιομηχανίας και της οικονομίας. Ο ΣΕΒ υλοποιεί μία ακόμη
πρωτοβουλία Skills4Jobs στην περιφέρεια, με στόχο την προετοιμασία νέων
στελεχών που θα επιλέξουν τη Βιομηχανία για την εξέλιξη της καριέρας τους.
Η υλοποίηση της δράσης αυτής σε συνεργασία με τον ΣΒΣΕ στη Στερεά
Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αφορά σε μία Περιφέρεια που
δραστηριοποιούνται ορισμένες από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας.
Ευχόμαστε στους συμμετέχοντες καλή επιτυχία και στη συνέχεια μία
πετυχημένη επαγγελματική πορεία στη βιομηχανία».
Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΒΣΕ, κος Νικόλαος Καμπόλης αναφέρει :
«Ξεκινάμε σε συνεργασία με τον ΣΕΒ την πρωτοβουλία “Skills4Jobs για
Ηλεκτρολόγους-Αυτοματιστές στη Στερεά Ελλάδα”. Μέσα από την επικοινωνία
μας με τις νέες και τους νέους, υποψήφιες και υποψήφιους, αντιληφθήκαμε
την επιθυμία τους να εμπλουτίσουν τις τεχνικές τους γνώσεις και να
δημιουργήσουν διαύλους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση στην
ελληνική βιομηχανία. Το πρόγραμμα έρχεται να αφουγκραστεί τις ανάγκες,
αφενός των νέων, αφετέρου των επιχειρήσεων-μελών του Συνδέσμου μας, ο
οποίος εγγυάται την οργάνωση και άλλων τέτοιων δράσεων για την
ευθυγράμμιση των αναγκών απασχόλησης με την τεχνική κατάρτιση του
εργατικού δυναμικού της χώρας. Αρωγός σε αυτό το εγχείρημα είναι το
Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το οποίο ευχαριστούμε θερμά».
Ο κος Χάρης Κυριαζής, Πρόεδρος ΔΣ του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ αναφέρει: «Το
ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ είναι μη κερδοσκοπικός φορέας που αποτελεί τον βραχίονα του
ΣΕΒ στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
Επικεντρώνεται κυρίως στην προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης και
αντίστοιχων πιστοποιήσεων που δεν διατίθενται από άλλους παρόχους στον
βαθμό που τα χρειάζεται η αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα πρότυπη
πρωτοβουλία Skills4Jobs σχεδιάζεται για να ανοίξει τον δρόμο για μία
συνολικότερη κάλυψη των πραγματικών και επιτακτικών αναγκών της βιομηχανίας και άλλων κλάδων που σήμερα υποφέρουν από την έλλειψη
επαρκώς κατηρτισμένου τεχνικού προσωπικού. Η επιτυχία της θα συμβάλλει
ουσιαστικά στην άρση ενός από τα εμπόδια για την ανάπτυξη του δυναμικού
της παραγωγής στη χώρα μας.»

Σχετικά με την πρωτοβουλία Skills4Jobs
Πρόκειται για μια νέα δυναμική πρωτοβουλία του ΣΕΒ που έχει στόχο να
προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ζητούν
οι σύγχρονες, οργανωμένες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις και να διασυνδέσει
τους νέους της χώρας με την αγορά εργασίας (για περισσότερες πληροφορίες
βλ. εδώ).
Το «Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές στη Στερεά Ελλάδα»
υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΣΒΣΕ, απευθύνεται σε νέες και νέους που
έχουν αποφοιτήσει πρόσφατα από την τεχνολογική και τεχνική εκπαίδευση
και περιλαμβάνει:
1. Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ,
2. Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills),
3. Συμβουλευτική & Μentoring, και
4. Ευκαιρίες απασχόλησης για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών με
ανταγωνιστικούς μισθούς σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΒΣΕ.

 

 

Follow us: