Διενεργήθηκε με μεγάλη συμμετοχή η άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία:
«Πιλοτικό – Εύβοια 1», στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Εύβοιας,
στη Χαλκίδα την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «HORIZON2020» με τίτλο: «SILVANUS,
Ολοκληρωμένη, Τεχνολογική & Πληροφοριακή Πλατφόρμα για τη Διαχείριση
Αγροδασικών Πυρκαγιών», στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Το έργο «SILVANUS» έχει συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ και στοχεύει να προσφέρει στους εταίρους μια ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης δασών μέσω καινοτόμων
ψηφιακών εφαρμογών για την έγκαιρη πρόληψη και αξιολόγηση κινδύνου των
δασικών πυρκαγιών, όπως επίσης για την άμεση, αποτελεσματική αντιμετώπιση των
δασικών πυρκαγιών και την ασφάλεια των εμπλεκομένων. Η πλατφόρμα θα ενσωματώσει ένα πλαίσιο επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων, ικανό να αναλύει ετερογενείς πηγές δεδομένων.
Το έργο έχει εταίρους από την Ε.Ε., την Ασία, την Ωκεανία και την Αμερική που προέρχονται
από τον πανεπιστημιακό χώρο (π.χ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνείο Βαρσοβίας,
Πανεπιστήμιο Pegaso Νάπολης), τον επιχειρηματικό χώρο ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών
(π.χ. Dell, Thales, Intrasoft, ATOS), όπως επίσης από την τοπική αυτοδιοίκηση (π.χ. ΠΣτΕ,
Puglia κ.ά), διεθνείς ομάδες άμεσης βοήθειας (π.χ. PUI FRANCE, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης), ερευνητικά κέντρα (π.χ. ΚΕΜΕΑ, CERTH) και οι εταίροι δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τα τελικά ψηφιακά προϊόντα χωρίς να καταβάλουν κάποιο αντίτιμο.
Οι 120 συμμετέχοντες στην άσκηση: «Πιλοτικό – Εύβοια 1» προέρχονταν από τις
ακόλουθες υπηρεσίες και φορείς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: Πυροσβεστική, Διεύθυνση Δασών & Δασαρχεία, Αστυνομία, Λιμενικό, Στρατός, Δήμοι, υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, Εθελοντικές Ομάδες Διάσωσης & Δασοπυρόσβεσης, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Σωματεία Δασεργατών, Εφορείες Αρχαιοτήτων κ.ά.
Επιπλέον στη άσκηση συμμετείχαν εταίροι του προγράμματος από την Ελλάδα (π.χ. , AUA,
CERTH, EXUS, ΚΕΜΕΑ, HRT) και το εξωτερικό (π.χ. ATOS, SGSP, TRT, VTG), οι οποίοι
παρουσίασαν τα ψηφιακά εργαλεία τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά, ενώ υπήρχε
ταυτόχρονη διερμηνεία για όλους τους συμμετέχοντες σε αγγλικά και ελληνικά.
Οι εργασίες ξεκίνησαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας Γιώργο Κελαϊδίτη, ο
οποίος χαιρετίζοντας τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο σημαντικό και τόσο επίκαιρο για την Π.Ε. Εύβοιας ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα, επισήμανε τη σπουδαιότητα
υιοθέτησης πολιτικών ολιστικής διαχείρισης στον κρίσιμο τομέα της Πολιτικής Προστασίας με
τη συνδρομή νέων έξυπνων τεχνολογιών.

Αντίστοιχο χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιπεριφερειάρχης για θέματα δασικής πολιτικής,
κτηνοτροφίας, χωρικού σχεδιασμού και προστατευόμενων περιοχών Κατερίνα
Καλαντζή.
Η Σύμβουλος του Περιφερειάρχη για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ρούλα Κεχρή αναφέρθηκε
επιγραμματικά στα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το
περιβάλλον και την αναγκαιότητά τους βάσει της Περιφερειακής Στρατηγικής Μελέτης για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, ενώ ο Τμηματάρχης Περιβάλλοντος Κωνσταντίνος
Μελέτης και o Τεχνικός Διευθυντής του «SILVANUS» Krishna Chandramouli αναφέρθηκαν στα καινοτόμα στοιχεία του προγράμματος.
Ακολούθως, έλαβε χώρα η άσκηση, την οποία συντόνισε ο αρμόδιος Αν. Προϊστ. της
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Πολύζος Ζώης. Βασικός στόχος της άσκησης επί
χάρτου ήταν η επίδειξη των ψηφιακών συστημάτων/στοιχείων της πλατφόρμας που είναι
υπό διαμόρφωση, η δοκιμή τους και η αξιολόγηση αυτών από τους συμμετέχοντες.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε σχετικά: «Ευχαριστούμε
πολύ τους συμμετέχοντες στην άσκηση επί χάρτου για την αντιμετώπιση αγροδασικής
πυρκαγιάς, με την οποία αναδείχθηκαν κενά ή επικαλύψεις στους ρόλους και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση του συντονισμού, όπως και στα συστήματα επικοινωνιών, συλλογής και διαχείρισης της πληροφορίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης».

Follow us: