Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου, υπόγραψε την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 τη σύμβαση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση μη μόνιμων μέσων εξυπηρέτησης και πρόσβασης ΑμΕΑ για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων προορισμών στο Δήμο Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την εταιρεία AkriMan E.E. και ποσό σύμβασης 216.820,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση μη μόνιμων βοηθητικών διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, καθώς και μέσων εξυπηρέτησής τους, σε τέσσερις παραλίες του Δήμου Θηβαίων (Παραλία Αγ. Βασιλείου της Δ.Ε. Πλαταιών, Παραλία Λιβαδόστρας της Δ.Ε. Πλαταιών, Παραλία Αλυκής της Δ. Ε. Θίσβης, Παραλία Αγ. Νικολάου της Δ.Ε. Θίσβης).
Ο προς προμήθεια, εξοπλισμός εξυπηρέτησης ΑμεΑ θα περιλαμβάνει τα εξής σε κάθε παραλία:
• Λυόμενος, ξύλινος αρθρωτός διάδρομος παραλίας για ΑμεΑ, μέσω του οποίου θα εξασφαλίζεται, η δυνατότητα αυτόνομης πρόσβασης από τον εκάστοτε χώρο στάθμευσης προς τις υποδομές των παραλιών.
• Συναρμολογούμενη βοηθητική διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα.

• Φορητή, μη-μόνιμη χημική τουαλέτα προδιαγραφών για ΑμεΑ.
• Ξύλινο, λυόμενο αποδυτήριο προδιαγραφών για ΑμεΑ.
• Πληροφοριακές πινακίδες
Ο Δήμαρχος Θηβαίων σε σχετική δήλωσή του επεσήμανε τα εξής: « Στα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί. Είμαστε ιδιαιτέρως περήφανοι που ως Δήμος Θηβαίων εξασφαλίσαμε την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις παραλίες του Κορινθιακού Κόλπου καθώς δημιουργήσαμε ολοκληρωμένου, τουριστικά προσβάσιμους προορισμούς».

Follow us: