Σας ενημερώνουμε ότι ο δρόμος προς τον βιολογικό Αράχωβας (περιοχή κάτω
Αλώνια) θα παραμείνει κλειστός από σήμερα, Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 και για
δεκαπέντε (15) ημέρες, λόγω έργων αντικατάστασης αγωγού αποχέτευσης.
Η πρόσβαση στην περιοχή μετά τον βιολογικό, θα πραγματοποιείται από την
περιοχή της «Καστανιάς».

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση.

Ο Αν/της Προϊστάμενος
Δ/νσης Τ.Υ.Π. & Π.

Νικόλαος Μούργος
Πολιτικός Μηχανικός

Follow us: