Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι από την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023, η
Υπηρεσία Δόμησης/Διεύθυνση Πολεοδομίας θα λειτουργεί στο νέο Δημαρχείο (Πλ.
Λάμπρου Κατσώνη, 2 ος όροφος).
Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία στα ακόλουθα τηλέφωνα:
Πρωτόκολλο: 22613 – 50880
Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης Πολιτών: 22613–50861, 50881, 50863, 50862, 50849,
50890 και 50848

Follow us: