Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι από τις 04/9/2023 τα αδιάθετα δελτία των
προγραμμάτων Κοινωνικού-Ιαματικού-Εκδρομικού τουρισμού και δελτίων Θεάματος του
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2023, θα διανέμονται στα ΚΕΠ, με σειρά προτεραιότητας
προσέλευσης των δικαιούχων.

Δικαιούχοι στην αναδιανομή είναι:

Α. Όλοι όσοι κληρώθηκαν και δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι και 30/8/2023.
Β. Όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα και δεν
κληρώθηκαν.
Αναδιανομή Κοινωνικού – Ιαματικού τουρισμού και Εκδρομικού τουρισμού
Στα προγράμματα Κοινωνικού – Ιαματικού τουρισμού και Εκδρομικού τουρισμού σημαντικό
ρόλο παίζει: α) η σειρά προτίμησης και, β) η πρώτη επιλογή στην αίτηση συμμετοχής.
 Έτσι, αν για παράδειγμα, δικαιούχος είχε επιλέξει ως πρώτη επιλογή το πρόγραμμα
του Κοινωνικού τουρισμού, αλλά κληρώθηκε στο πρόγραμμα του Εκδρομικού
τουρισμού και δεν έχει εκτυπώσει το δελτίο του μέχρι και τις 30/8/2023,
επιτρέπεται να συμμετάσχει με σειρά προτεραιότητας στο πρόγραμμα του
Κοινωνικού τουρισμού.
 Ενώ, αν κάποιος δικαιούχος είχε επιλέξει ως πρώτη επιλογή το πρόγραμμα του
Ιαματικού τουρισμού και δεν κληρώθηκε σε κανένα τουριστικό πρόγραμμα ή
κληρώθηκε στο πρόγραμμα του Ιαματικού ή Κοινωνικού ή Εκδρομικού τουρισμού και
δεν έχει εκτυπώσει μέχρι και 30/8/2023 το δελτίο του, συμμετέχει με σειρά μόνο
στο πρόγραμμα του Ιαματικού τουρισμού.
 Ωστόσο, σε περίπτωση εξαντλήσεως των δελτίων του Ιαματικού Τουρισμού θα
μπορεί και αυτός να συμμετέχει στον Κοινωνικό Τουρισμό (αν και εφόσον το
είχε επιλέξει στην αίτηση συμμετοχής του).
 Αντιθέτως, αν κάποιος δήλωσε στην αίτηση συμμετοχής ως πρώτη προτίμηση του το
Εκδρομικό πρόγραμμα και κληρώθηκε σε αυτό (ανεξαρτήτως αν έχει εκτυπώσει ή
όχι το δελτίο του), δεν μπορεί να συμμετάσχει με σειρά προτεραιότητας σε
κανένα άλλο πρόγραμμα εκτός εκείνου του Εκδρομικού προγράμματος.

Για να παραλάβουν τυχόν αδιάθετα δελτία του Κοινωνικού-Ιαματικού τουρισμού οι
δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για τα ανωτέρω προγράμματα και δεν
κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία
τους μέχρι και 30/8/2023, πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:
A. Κράτηση δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα, από τον αναρτημένο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ κατάλογο
των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων, από το οποίο ζητείται να τους
αποσταλεί επιβεβαίωση της κράτησης (π.χ. voucher).
B. Από τις 4/9/2023 καταχώρηση στοιχείων σχετικών με την κράτηση του
δωματίου (επωνυμία καταλύματος, διάστημα διαμονής) στη σχετική ηλεκτρονική
εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ από τους ίδιους τους δικαιούχους ή
μέσω ΚΕΠ.
Γ. Οι δικαιούχοι μετά από διάστημα περίπου 30 λεπτών της ώρας από την
καταχώρηση της κράτησης του δωματίου στην ηλεκτρονική εφαρμογή του
ΟΠΕΚΑ πρέπει να προσέρχονται στο ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους
αυθημερόν. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δικαιούχοι θα χάνουν τα δελτία τους,
τα οποία θα είναι διαθέσιμα ξανά.

Αναδιανομή εισιτηρίων θεάτρου.

Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου η σειρά προτίμησης στην
αίτηση συμμετοχής δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στην αναδιανομή με σειρά
προτεραιότητας.
Έτσι, μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι και
30/8/2023.

Αναδιανομή δωρεάν βιβλίων

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων δεν
λαμβάνουν δελτία αγοράς βιβλίων από τα ΚΕΠ.
Αλλά, πρέπει να προσέλθουν μέχρι και 29/09/2023 στα συμβεβλημένα με τον
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους.
Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα μετά την 06/10/2023 τυχόν αδιάθετα βιβλία και
μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά
προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και
εκδοτικούς οίκους, σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν
κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε
τα βιβλία τους.

Follow us: