Όσα ακολουθούν σε αυτό το κείμενο προέκυψαν ως αυθόρμητα προσωπική ανάγκη
του Γεώργιου Κατσικογιάννη από τον Άγιο Γεώργιο, για να μην ξεχασθούν ορισμένα
πρόσωπα, περιστατικά και βιώματα που αναφέρονται σε τρεις αιώνες.
Το εγχείρημα αυτό γράφτηκε για να μην χαθούν ώρες, ημέρες, χρόνια, από μια μεγάλη
οικογένεια. Εδώ παίζει ρόλο ο Γεννάρχης Γεώργιος Κατσικογιάννης που γεννήθηκε το
1871. Μέσα από την ιστορία της οικογένειας παρακολουθούμε το μεγάλωμα του
γενεαολογικού δέντρου με την παράδοση της πατριαρχίας από γεννιά σε γεννιά.
Έφτασαν μέχρι σήμερα 70 εγγόνια και δισέγγονα να κληρονομούν τις παραδόσεις της
οικογένειας.
Ένα βαθιά συναισθηματικό πόνημα χαρακτηριστικό της αγροτικής οικογένειας, που
εδώ χρησιμοποιείται ως όχημα, για να μεταφέρει και να εξιστορίσει ο συγγραφέας
τρεις αιώνες που έφεραν τόσες αλλαγές στην καθημερινότητα μας.
Γι΄αυτό του αξίζουν πολλά μπράβο και ευχές για μίμηση!!

Ντίνα Σ. Μήτσου

Follow us: