Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει, ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5178/ Β΄/ 24-8-023 η αριθ.
50/23.08.2023 απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας –
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Τουρισμού και
Εσωτερικών σχετικά με τη δράση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του εγχώριου
τουρισμού στη Βόρεια Εύβοια, η οποία αναφέρεται ως πρόγραμμα «North Evia Pass
2023».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 25 Αυγούστου 2023 μέχρι και 29 Αυγούστου 2023.

To North Evia Pass 2023 δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και, ως εκ τούτου, αίτηση έχουν
δικαίωμα να υποβάλουν όσοι ενδιαφερόμενοι:
1. είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022,
2. δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία την Εύβοια, όπως αυτή
προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022 και δεν είναι δικαιούχοι –
ωφελούμενοι στο πλαίσιο: του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου
2022-2023 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι
του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2023-2024 της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω
παροχών ή όχι, καισυναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια
χρονική περίοδο.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης ψηφιακής
χρεωστικής κάρτας Noth Evia Pass 2023και μόνοι τους, απ’ ευθείας,μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. Gr – https://vouchers.gov.gr) με τη χρήση
των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Εναλλακτικά, η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας γίνεται και
από τα ΚΕΠ και μπορεί να πραγματοποιείται και με εξουσιοδότηση του εκπροσώπου του
φυσικού προσώπου.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσηςπου θα διενεργηθεί από το
φορέα υλοποίησης αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, ενώ τα αποτελέσματα
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Follow us: