Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε και ήδη συμβασιοποίησε το
έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρώματος και λοιπών εργασιών οδικών αξόνων
αρμοδιότητας συντήρησης Δήμου Δελφών» και με αρχικό προϋπολογισμό ύψους
670.000 ευρώ.
Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου και της
βατότητας με την εφαρμογή νέου ασφαλτικού τάπητα, καθώς και με την επαναδιαγράμμιση
των οδικών αξόνων.
Προβλέπονται επίσης εργασίες καθαρισμού αυλάκων απορροής επιφανειακών υδάτων, όπως
και η τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας.
Παρεμβάσεις προβλέπεται να γίνουν στα ακόλουθα σημεία:
 Περιοχή Δ.Ε. Επταλόφου.
 Περιοχή Δ.Ε. Δεσφίνας στη θέση “Πρόσακος”.
 Περιοχή Δ.Ε. Γραβιάς σε αγροτική οδό προς “Κτήμα Κλέτσα”.
 Περιοχή Δ.Ε. Δελφών, επί της Εθνικής Οδού Άμφισσας – Δελφών και στο τμήμα της
οδού που διέρχεται εντός οικισμού.
 Περιοχή Δ.Ε. Άμφισσας στη δημοτική οδό πλησίον του Νοσοκομείου Άμφισσας και
στις δημοτικές οδούς Πανουργιά και Υλαίθου.
 Περιοχή Δ.Ε. Ιτέας, όπου θα γίνει διαγράμμιση της Εθνικής Οδού Ιτέας-Αντιρρίου, στο
τμήμα που διέρχεται εντός του οικισμού της Ιτέας.
«Υπογράψαμε τη σύμβαση κατασκευής ενός ακόμη έργου, που έρχεται να βελτιώσει την
οδική ασφάλεια στην περιοχή του Δήμου Δελφών», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε:
«Με συνολική χρηματοδότηση 670.000 ευρώ και με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προχωρούμε στην αποκατάσταση του οδικού δικτύου σε περιοχές
του Επταλόφου, του Πρόσακου Δεσφίνας, της Γραβιάς, της Άμφισσας, των Δελφών και της
Ιτέας».

Follow us: