Χάρτης Πρόβλεψης πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς
(Κατηγορίας 5) – Λήψη Μέτρων για την Τετάρτη 26-07-2023

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε από την
Γ.Γ.Π.Π. την Τρίτη 25/07/2023, και ισχύει για την Τετάρτη 26/07/2023, προβλέπεται
πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Χάρτης κατηγορίας Νο 5), για περιοχές
αρμοδιότητας Δήμων και Δασαρχείων της ΠΕ Βοιωτίας.
Η ΠΕ Βοιωτίας και η Πολιτική Προστασία με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Φανής
Παπαθωμά, έχει προβεί στην λήψη του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις
ευπαθείς περιοχές και περιαστικά δάση του Νομού Βοιωτίας.
Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Βοιωτίας έχει ενημερώσει όλες τις
εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, τους Δήμους και τις Εθελοντικές Οργανώσεις ώστε να
βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.
Το μέτρο απαγόρευσης της κυκλοφορίας που τίθεται σε εφαρμογή κάθε φορά
αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης ζωής αλλά και του φυσικού και δασικού
περιβάλλοντος.
« Με χάρτη επικινδυνότητας 5 και η αυριανή μέρα. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την
Ε.Μ.Υ θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς.
Παρακαλώ τους πολίτες της Βοιωτίας να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων που
εκδίδονται αυτές τις μέρες και να αποφεύγουν επικίνδυνες δραστηριότητες τόσο για
τους ίδιους όσο και για το περιβάλλον. Είμαστε σε συναγερμό, είμαστε όλοι στις
θέσεις μας» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας, Φανή Παπαθωμά.

Follow us: