Ο Δήμος Λεβαδέων υλοποιεί το  πρόγραμμα «Κάλυψη» , σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι όροι και προϋποθέσεις
του οποίου καθορίζονται στην 24777/7-3-2023 ΚΥΑ.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεσπίστηκε με τον νόμο 5006/2022 «Σπίτι μου-
Στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για
κοινωνική κατοικία και άλλες διατάξεις» και απευθύνεται σε νέους, ηλικίας 25-
39 ετών, που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και δεν
έχουν ιδιόκτητη κατοικία.
Μέσω του προγράμματος, το Δημόσιο θα καλύψει για τρία χρόνια το κόστος
μίσθωσης ιδιωτικών κατοικιών που είχαν διατεθεί για τη φιλοξενία αιτούντων
άσυλο στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ», το οποίο ολοκληρώθηκε τον
Δεκέμβριο 2022.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αντίστοιχη πρόσκληση
συμμετοχής καθώς και την αίτηση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
«Κάλυψη» στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Η αίτηση υποβάλλεται στον
Δήμο Λεβαδέων (Σοφοκλέους 15), στον ημιόροφο, στο Πρωτόκολλο.
Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε από την κ. Γιώτα Τσάντα (τηλ.
επικοινωνίας: 2261350802). Ως αποδεικτικό της εμπρόθεσμης κατάθεσης
λαμβάνεται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία αποστολής της
αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( gtsanta@livadia.gr ) ή η ημερομηνία
σφραγίδας ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας δηλώνει ότι θα συνεχίζει να
επιδιώκει την υλοποίηση προγραμμάτων που στηρίζουν τις κοινωνικά
ευάλωτες ομάδες για τη διαμόρφωση μιας τοπικής κοινωνίας ισότιμων και
κοινωνικά ενεργών ανθρώπων συμβάλλοντας όλοι στην εξέλιξή της.

Follow us: