Ο ήλιος μπορεί να είναι απόλαυση μπορεί όμως να γίνει και πολύ
επικίνδυνος για την υγεία μας. Η ηλιακή ακτινοβολία όσο ευεργετική μπορεί να
είναι άλλο τόσο επιβλαβής δύναται να καταστεί. Από τα επιφανειακά εγκαύματα
μέχρι τον καρκίνο του δέρματος, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να έχει
άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες.
Σε μια προσπάθεια ενημέρωσης της Τρίτης Ηλικίας, η οποία αποτελεί μια
ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία, η Τοπική Ομάδα
Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) Λιβαδειάς, πραγματοποίησε την Τετάρτη 7 Ιουνίου ενημερωτική
δράση στο ΚΑΠΗ του δήμου Λεβαδέων με θέμα «Ηλιακή Ακτινοβολία και Τρίτη
Ηλικία». Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις
επιπτώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας και τους τρόπους προφύλαξης.
Οι δράσεις / παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020
Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Διεύθυνση: Στρατηγού Ιωάννου 17-19
Τηλ.: 2261025459
E-mail: tomy.levadia1@dypethessaly.gr
Δημήτριος Φ. Σολούκος
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Follow us: