Στα πλαίσια των προγραμμάτων πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου, που υλοποιεί το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας, που λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ), έχει προγραμματισθεί Εξέταση Οστικής Πυκνότητας (Οστεοπόρωσης) σε συνεργασία με το Νοσοκομείο ΚΑΤ, ως εξής:
1. Εξέταση Οστεοπόρωσης: 21 Ιουνίου 2023
2. Εξέταση Οστεοπόρωσης: 28 Ιουνίου 2023
3. Εξέταση Οστεοπόρωσης: 5 Ιουλίου 2023 (Δημοτικό Διαμέρισμα Βαγίων)
Για την εξέταση Οστεοπόρωσης, είναι δυνατή η συμμετοχή ασφαλισμένων και ανασφάλιστων γυναικών
ηλικιών, 45-75 ετών. Η εξέταση πραγματοποιείται στην Αθήνα στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, απογευματινές ώρες.
Για την πραγματοποίηση της εξέτασης οι συμμετέχουσες απαιτείται να διαθέτουν και να προσκομίσουν παραπεμπτικό από Ιατρό Ορθοπεδικό.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με το αρμόδιο γραφείο στο τηλέφωνο 2262028971 (αρμόδια υπάλληλος Κατσιφή Αναστασία), κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες 8.00-14.00.

 

Follow us: