Είναι γνωστό ότι η πραγματικότητα, παρ᾽ όλες τις προσπάθειες
μας να προσδιοριστεί με σαφήνεια, αφήνει πάντα ανοιχτούς
λογαριασμούς με τους οποίους μαθαίνουμε να συμβιώνουμε.
Αυτό το έλλειμα, μας γεμίζει συχνά ερωτήματα για την φύση των
πραγμάτων. Μας αναγκάζει να θέτουμε όρια και δεδομένες
αντιλήψεις για την πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, αξιολογούμε
και ερμηνεύουμε με έναν χρεοκοπημένο συχνά τρόπο,
προσπαθώντας να ορίσουμε κάτι πιο σύνθετο από αυτό που
μπορούμε κατανοήσουμε.
Η διαπίστωση αυτή, αργά ή γρήγορα, μας συμφιλιώνει με μια
αβεβαιότητα που θα μπορούσε να είναι η κινητήριος δύναμη
μας. Η άδηλος φύση είναι το άγνωστο και συχνά ανοίκειο
μέρος της πραγματικότητας που μας περιβάλλει. Αυτή η
πολυεπίπεδη, ρευστή και αμφίσημη πολλές φορές εκδήλωση,
που εκφράζεται αναπάντεχα μεσ᾽ τη ροή των γεγονότων. Η
ανάγνωση της, επιβάλλει ένα είδος εγρήγορσης και εργαλεία
που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν σε μια άλλη ερμηνεία
του κόσμου.
25 φωτογράφοι, τόλμησαν να αναζητήσουν νέου τύπου
συναντήσεις με τον γνωστό και δεδομένο κόσμο που τους
περιβάλλει. Ρίζωσαν το βλέμμα τους εκεί που η ανάγκη τους
οδηγούσε. Εστίασαν μέσω των εικόνων τους στο άδηλο εκείνο
μέρος της φύσης των πραγμάτων.
Στο ξέφωτο μιας νέας αντίληψης.

Βασίλης Γεροντάκος

Follow us: