Ο ΦοΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας οργανώνει και υλοποιεί το 2023 το πρόγραμμα του Υπουργείου
Παιδείας (ΙΤΥΕ / ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) «Το χαρτί του μέλλοντός μας – Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία», με τη συμμετοχή 224 σχολείων της Περιφέρειας.

Μετά από μια τριετή (2017-2019) εποικοδομητική και αποδοτική συνεργασία, το ΙΤΥΕ –
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, φορέας του Υπουργείου Παιδείας, επέλεξε και φέτος τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας για την εφαρμογή του προγράμματος «Το χαρτί του μέλλοντός μας – Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία» στο πλαίσιο της επανεκκίνησής του μετά την αναστολή της περιόδου Covid 19.
Οι συζητήσεις για την οργάνωση του προγράμματος μεταξύ των δυο Φορέων ξεκίνησαν από
τα τέλη του 2022 με μια διαδικασία ενημέρωσης, επιλογής και εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολικών μονάδων όλων των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας. Αποτέλεσμα αυτού, είναι να έχει εξασφαλιστεί η συμμετοχή 224 σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 28.000 μαθητές σε 23 Δήμους της Στερεάς Ελλάδας.
Ήδη έχει γίνει η παραλαβή των μεγασάκων και χαρτόκουτων ανακύκλωσης από τον ΦοΔΣΑ
Στερεάς Ελλάδας, ενώ είναι σε εξέλιξη η διανομή τους στα σχολεία. Μετά τη συλλογή ο ΦοΔΣΑ έχει αναλάβει τη μεταφορά των προς ανακύκλωση σχολικών βιβλίων από τα σχολεία στα σημεία συγκέντρωσης, σε ειδικά containers.
Στη συνέχεια ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ θα παραλάβει τα σχολικά βιβλία και μετά την ανακύκλωσή τους
θα επιστρέψει τα έσοδα, μέσω του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α, στα σχολεία, με τη μορφή
φωτοτυπικού χαρτιού.
Η συγκέντρωση των βιβλίων θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιουνίου 2023, με τη λήξη της
σχολικής χρονιάς σε Δημοτικά, Γυμνάσια & Λύκεια.
Κάνοντας πράξη την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, ο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας,
έχει κατοχυρώσει το ρόλο του ως υπεύθυνος συνεργάτης των εθνικών φορέων και ως αρωγός των Δήμων και των πολιτών στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Follow us: