Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και ώρες 08:30–
13:30 θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων: ξηρά τροφή, τυριά (φέτα και
γραβιέρα), κρέατα (βόειο και χοιρινό), φρούτα (μήλα) και βρεφικά είδη, σε
δικαιούχους του Επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα προϊόντα από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Λεβαδέων (Δωδεκανήσου 12), μόνο τη συγκεκριμένη
ημερομηνία και μόνο τις αναφερόμενες ώρες και θα πρέπει να έχουν μαζί τους την
απόφαση του ΚΕΑ, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια
παραμονής, καθώς και τον ΑΜΚΑ τους και θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα
(sms) που θα αποσταλεί στο κινητό τους τηλέφωνο για την ώρα προσέλευσης τους.

Τα τρόφιμα μπορούν, επίσης, να παραληφθούν με πρόσφατη εξουσιοδότηση, σε
περίπτωση που ο/η δικαιούχος κωλύεται, επιδεικνύοντας τα ανάλογα έγγραφα
καθώς και την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο του εξουσιοδοτούμενου.

Follow us: