Μιλάμε για τις start-ups επιχειρήσεις και τις ευκαιρίες
που προσφέρει στις νέες επιχειρήσεις ο φορέας Elevate Greece του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Πρόγραμμα
– 11.00 – 11.15 Προσέλευση
– 11.15 – 11.30 Χαιρετισμοί
κ. Παναγιώτης Αγνιάδης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας
κ. Δημήτρης Γέρος, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς

– 11.30 – 11.40 Εισαγωγικές τοποθετήσεις
κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Διαλόγου «Σύνθεσις»
κ. Λουκάς Παπαχαραλάμπους, Οικονομικός Επόπτης και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής,
Επιμελητηρίου Βοιωτίας

– 11.40 – 12.00 Κεντρική ομιλία
κ. Μιχάλης Δρίτσας, Διευθύνων Σύμβουλος Elevate Greece

– 12.00 – 13.00 Παρουσιάσεις start-up εταιρειών

Συντονισμός εκδήλωσης κ. Λάμπρος Ρόδης, Δημοσιογράφος

 

 

Follow us: