Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας γίνονται γνωστά τα εξής:
Οι κάτοχοι αμπελοτεμαχίων μικρής έκτασης, από 100 τ.μ. έως και 1 στρ. και ιδιαιτέρως εκείνοι που πρόκειται να οδηγήσουν τη παραγωγή τους προς απόσταξη τσίπουρου και δεν είναι ήδη καταχωρημένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, θα πρέπει να προσέλθουν στην υπηρεσία μας έως τις 31 Μαΐου του 2023. προκειμένου να δηλώσουν τις εκτάσεις αμπέλου που καλλιεργούν, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι υποχρεωτική η εγγραφή τους.
Σχετικά με τη διαδικασία απόσταξης τσίπουρου, διευκρινίζουμε ότι το 2022 κατ’ εξαίρεση οι
Δήμοι εξέδωσαν βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας που χρησιμοποιήθηκαν στο τελωνείο. Ως εκ
τούτου, από το 2023 δεν θα μπορούν να αποστάξουν τσίπουρο όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι
στο Αμπελουργικό Μητρώο με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και δεν υποβάλλουν δήλωση
συγκομιδής. Διευκρινίζουμε ότι οι δηλώσεις συγκομιδής γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους παραγωγούςστις ΨηφιακέςΥπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ. μετά το πέρας του τρύγου.
Για την ορθή καταγραφή του αμπελοτεμαχίου στο Αμπελουργικό Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να προσέρχονται στην υπηρεσία με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
•Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή άλλου φορολογικού εγγράφου
όπου θα αναγράφεται το Α.Φ.Μ του δικαιούχου .
•Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής – Συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής από το
υποθηκοφυλακείο ή Παραχωρητήριο ή Ηλεκτρονικό Ενοικιαστήριο (τουλάχιστον 4 ετών και έως 9 έτη) με συμβόλαιο ή Ε9 του ιδιοκτήτη ή Ε9 με ΥΔ( τα στοιχεία που αναγράφονται στο Ε9 είναι αληθή).
•Γεωγραφικές συντεταγμένες των κορυφών του τεμαχίου σε σύστημα ΕΓΣΑ ’87.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο
Αμπελουργίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Βοιωτίας, Φίλωνος 35-39, 1ος όροφος ή στα τηλέφωνα 2261350156 και 2261350162 .

 

Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης
ΡΑΝΑGΙΟΤΑ ΜΑΜΑLI
23.03.2023

Follow us: