Κατατέθηκε ο Φάκελος Έγκρισης Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων

Έργο συνολικού προϋπολογισμού 116.000.000 €

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και Πρόεδρος της Εταιρείας Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού Α.Ε. (Ε.ΑΝ.Ε.Π. Ο.Α. Α.Ε.) Φάνης Σπανός συναντήθηκε με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, μετά την κατάθεση στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Φακέλου για την έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων!

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 04 Μαΐου 2022, στο Υπουργείο συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας Πάνος Λώλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας Παναγιώτης Αγνιάδης και ο Αντιπρόεδρος β΄ και Αναπληρωτής της Ε.ΑΝ.Ε.Π. Ο.Α. Α.Ε. Ανδρέας Λουκάτος.

Ο Φάκελος – Αίτηση κατατέθηκε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η εξέταση του Φακέλου από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, με στόχο την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του Πάρκου μέχρι το τέλος του 2022.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων είναι το πρώτο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης στην Ελλάδα, που θα αναπτυχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3982/2011. Με την ολοκλήρωσή του, θα είναι το μεγαλύτερο Επιχειρηματικό Πάρκο στην Ελλάδα, με συνολική έκταση περ. 11.500 στρεμμάτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 116.000.000 € (πλέον ΦΠΑ) και θα καλυφθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό από ιδιωτική χρηματοδότηση, δηλαδή από ίδια κεφάλαια των μετόχων, από δανεισμό και από τις εισφορές σε χρήμα των ιδιοκτητών γης. Παράλληλα, επιδιώκεται η επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για μέρος της επένδυσης.

Η οργάνωση της περιοχής σε ένα σύγχρονο Επιχειρηματικό Πάρκο θα γίνει σε δύο φάσεις και περιλαμβάνει:

  • Πολεοδόμησή της με νέες οδικές χαράξεις.
  • Δημιουργία των απαραίτητων έργων υποδομής και δικτύων, που απαιτούνται για τη βιομηχανική ανάπτυξη και παράλληλα τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, θα δημιουργηθούν νέα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων, οδοφωτισμού και οπτικών ινών (παθητικό δίκτυο), Μονάδα Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ), Μονάδα Κατεργασίας Βιομηχανικών υγρών Αποβλήτων (ΜΚΑ) και χώροι περιμετρικού πρασίνου.

Θα δημιουργηθούν επίσης 319 στρέμματα νέας οργανωμένης βιομηχανικής γης, όπου θα μπορούν να εγκατασταθούν νέες επιχειρήσεις ή να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους οι ήδη υφιστάμενες στην περιοχή.

«Δουλεύουμε εντατικά από την αρχή της προηγούμενής μας θητείας για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Ασωπού και τη μετατροπή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης των Οινοφύτων σε ένα σύγχρονο βιομηχανικό πάρκο. Ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα τη δημιουργία ενός οικονομικού θύλακα με δυναμικό ανάπτυξης χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

»Ο φάκελος που καταθέσαμε, ως Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων, μας φέρνει προ των πυλών για μια παρέμβαση προϋπολογισμού 116 εκατ. ευρώ!

Συντονισμένα και μεθοδικά, συνεργαζόμαστε με την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αναπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να εκδοθεί το ταχύτερο δυνατόν, η ΚΥΑ για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου. 

»Συγχαίρω και ευχαριστώ για τη συνεργασία μας όλους τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, με τους οποίους υπηρετούμε αυτόν τον σημαντικό στόχο», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και Πρόεδρος της Ε.ΑΝ.Ε.Π. Ο.Α. Φάνης Σπανός.

Follow us: