Το νερό είναι δημόσιο, κοινωνικό αγαθό!

Η άμεση πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης είναι ζωτικής σημασίας για όλους του πολίτες!

Η ιδιωτικοποίησή τους παραβιάζει το Σύνταγμα και βρίσκεται σε αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον!

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού στις 22 Μαρτίου είναι ημέρα ευθύνης, εάν σκεφτούμε ότι πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό!

Ο ΟΗΕ για το 2022 έχει αφιερώσει τη σημερινή ημέρα στα «Υπόγεια Νερά – Κάνοντας το αόρατο ορατό» με στόχο να τονίσει την ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση των υπόγειων υδάτινων πόρων! Η κλιματική αλλαγή και η κρίση στην ενέργεια δε θα αφήσουν ανέπαφες τις τιμές και στο νερό με πρώτο θύμα την αγροτική παραγωγή!

Ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.-ΠΣ θέτει σε προτεραιότητα την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2020 για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας νερού και επιμένει στην συνταγματική κατοχύρωση του νερού μαζί με την ενέργεια ως «κοινωνικό αγαθό»!

Γιώτα Πούλου

Follow us: