Σύσκεψη με την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021 – 2027»

 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας Ιωάννης Περγαντάς συμμετείχαν την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, σε τεχνική συνάντηση με την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG EMPLOI), στο πλαίσιο της αξιολόγησης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2021 – 2027».

Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου, συμμετείχαν από την DG EMPLOI οι Cristina Costinescu, Anna Bacopoulou και Dimitris Mathioudakis, από την ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας ο Προϊστάμενος Κωνσταντίνος Λέμας με υπηρεσιακά στελέχη, καθώς και εκπρόσωποι από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, οι οποίες με 108.000.000€ αποτελούν σημαντικό μέρος του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος,  συνολικού προϋπολογισμού 426.000.000€.

Πρόκειται για δράσεις, που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και φυσικά την αντιμετώπιση κινδύνων της φτώχειας και των αποκλεισμών. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό σε ειδικές παρεμβάσεις και δράσεις, που αποτέλεσαν γνώμονα για τον σχεδιασμό του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως ενδεικτικά:

  • Η ενίσχυση της απασχόλησης με ειδική μέριμνα για τους νέους.
  • Η υποστήριξη των Ατόμων με Αναπηρία.
  • Η αντιμετώπιση της φτώχειας και η υποστήριξη των ευπαθών ομάδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με ειδική αναφορά στην περιοχή της βόρειας Εύβοιας. 

«Η νέα προγραμματική περίοδος είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα, αφού έχουμε στη διάθεση των Στερεοελλαδιτών χρηματοδοτήσεις ύψους 426 εκατ. ευρώ, δηλαδή ένα πρόγραμμα υπερδιπλάσιο του σημερινού», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός και πρόσθεσε:

«Έχοντας πραγματοποιήσει ευρεία και ουσιαστική διαβούλευση, στρεφόμαστε πλέον στις τεχνικές συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα κατάλληλο, όχι μόνο για τον ποσοτικό στόχο της απορρόφησης, αλλά κυρίως για τον ποιοτικό στόχο της κοινωνικής υπεραξίας.

»Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το βασικό μας εργαλείο για δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική συνοχή. Και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δίνουμε έμφαση στις κοινωνικές δράσεις, αφού με τη δομή «Γέφυρα» έχουμε ήδη υλοποιήσει δεκάδες δράσεις με πολλές χιλιάδες ωφελούμενους συμπολίτες μας. Και με το νέο πρόγραμμα θα κάνουμε πολύ περισσότερα και ακόμη μεγαλύτερα πράγματα, αφού οι ανάγκες υπάρχουν και η κοινωνία το ζητά».

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέριμνας Ιωάννης Περγαντάς δήλωσε: «Ολοκληρώθηκε μια πολύ χρήσιμη τεχνική σύσκεψη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αφορούσε κυρίως τις κοινωνικές μας δράσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο.

»Καταφέρνουμε πολλά με τα περιορισμένα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας και είναι βέβαιο ότι θα καταφέρουμε πολύ περισσότερα με τις αυξημένες χρηματοδοτήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2021 – 2027, προς όφελος πάντα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων».

Follow us: