Με ένα υπερσύγχρονο σάρωθρο, που παραλάβαμε χθες 4/1/2022, ενισχύθηκε η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων.

Το Σάρωθρο, αρχικού προϋπολογισμού 220.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του ΥΠΕΣ, κατόπιν υποβολής αιτήματος και ένταξης σε αυτό του Δήμου μας.

Μετά τις απαραίτητες διαδικασίες, έκδοσης των εγγράφων κυκλοφορίας, το σάρωθρο θα αναλάβει δράση και είναι βέβαιο πως θα βελτιώσει δραστικά την εικόνα όλων των κοινοτήτων του Δήμου μας. 

Ο Δήμαρχος κος Γεώργιος Ντασιώτης, με αφορμή την παραλαβή, έκανε την παρακάτω δήλωση: «Παραλάβαμε σήμερα ένα σημαντικό εργαλείο με το οποίο θα βελτιωθεί σημαντικά η καθαριότητα και η αισθητική όλων των κοινοτήτων μας. Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, έχει θέσει ως προτεραιότητα την αντικατάσταση και ενίσχυση του στόλου των μηχανημάτων του, με καινούργια, πιο σύγχρονα και ασφαλή. Έχουμε ήδη αντικαταστήσει αρκετά και προχωρούμε και σε νέα. Αξιοποιούμε όλες τις ευκαιρίες που δίνουν τα χρηματοδοτικά προγράμματα και ενισχύουμε το Δήμο μας. Η διαφορά πλέον είναι εμφανής και θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο»  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Follow us: