Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού, εξασφαλίστηκαν οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις για την ομαλή λειτουργία τεσσάρων κοινωνικών δομών υποστήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση και ατόμων με αναπηρία από νοητική υστέρηση, έως το 2023.

Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» οι πράξεις:

  • «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση: κτίριο 1 “ΖΩΗ” και κτίριο 2 “ΕΙΡΗΝΗ”», συνολικής δημόσιας δαπάνης 546.000€. Τελικός δικαιούχος είναι η «ΕΣΤΙΑ “ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ”» της Π.Ε. Φωκίδας.
  • «ΣΥΔ Σύλλογος ΑμεΑ Φθιώτιδας – Συνέχιση λειτουργίας Δομής & Ίδρυση νέας Δομής», συνολικής δημόσιας δαπάνης 442.400€. Τελικός Δικαιούχος είναι ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».

Συνοπτικά, οι δομές παρέχουν υπηρεσίες διαβίωσης, φροντίδας, κοινωνικοποίησης και κατάρτισης προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία.

Μετά την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Χρηματοδοτούμε την συνέχιση λειτουργίας κοινωνικών δομών και την ίδρυση νέας, προκειμένου να υποστηρίξουμε συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες.

»Αξιοποιούμε πόρους σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί πιστεύουμε ότι η ποιότητα ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους, δείχνει και την ποιότητα της Πολιτείας, αλλά και της κοινωνίας μας».

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κωνσταντίνος Μπακομήτρος δήλωσε: «Όταν πρόκειται για την προστασία ανθρώπων που έχουν ανάγκη οφείλουμε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν προκειμένου να επιλυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.

“Συνεχίζουμε την χρηματοδότηση για τη λειτουργία τριών κοινωνικών δομών και την ίδρυση μιας τέταρτης. Η κοινωνική αλληλεγγύη είναι πάντα πρώτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”.

Follow us: