Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του τομέα Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού κατόπιν διερεύνησής τους στο διαδίκτυο κατέγραψαν προτάσεις σχετικές με στοιχεία που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Βιώσιμη ανάπτυξη είναι εκείνη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ανταποκριθούν στις δικές τους (αειφορία). 

Η πράσινη πηγή ενέργειας είναι πλέον από τους πιο δυναμικούς και αναπτυσσόμενους τομείς αφού συγκρινόμενη με τα άλλα συμβατικά καύσιμα δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και δεν εξαρτάται από πόρους που εξαντλούνται, όπως ο λιγνίτης. Ωφελεί το περιβάλλον, την οικονομία της χώρας και τις τοπικές κοινωνίες, περιορίζοντας τα αέρια (εκπομπές CO2) και άλλες καταστροφικές ρυπάνσεις. Κυρίαρχες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Α.Π.Ε. είναι η αιολική, ηλιακή, υδραυλική, βιομάζα, βιοαέριο γεωθερμική, κυματική και παλιρροιακή.

Άνεμος

Ήλιος

Νερό

Βιοενέργεια

Γεωθερμία

Κύμα – Παλίρροια

Προτείνεται ο Γεωπληροφοριακός χάρτης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. στην Ελλάδα, στην ακόλουθη ιστοσελίδα.

https://www.rae.gr/

1ο ΕΠΑΛ – ΕΚ Λιβαδειάς

Τομέας Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Μαθητές: Γ΄ ΕΠΑΛ_Τεχνικών Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ζηλιαναίου Αφροδίτη

(Πηγή: https://www.irena.org/DigitalArticles/2021/May/Building_Cities)

Καλό καλοκαίρι!

Follow us: