Στο προηγούμενο στάδιο του ΣΒΑΚ Δήμου Λεβαδέων, αναδείχθηκαν μέσω ερευνών, μετρήσεων και συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων που σχετίζονται με το σύστημα κινητικότητας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Λεβαδέων σχετικά με τις μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών.

Σε αυτό το στάδιο, οι πολίτες καλούνται να αξιολογήσουν και να επιλέξουν ανάμεσα στα σενάρια κινητικότητας που προτείνονται για τον Δήμο.

Τα σενάρια κινητικότητας αποτελούν στην ουσία διαφορετικές ομάδες προτεραιοτήτων, οι οποίες δίνουν πλεονέκτημα σε συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς, νέες πολιτικές και τεχνολογίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα της πόλης.

Θα αποτελέσουν τον οδηγό στο οποίο θα βασιστεί ο Δήμος για να σχεδιάσει τα μελλοντικά μέτρα αστικής κινητικότητας για την πόλη της Λιβαδειάς.

Η γνώμη σας μετράει! Ας σχεδιάσουμε μαζί, το μέλλον της αστικής κινητικότητας στην πόλη μας!

Μπορείτε να ψηφίσετε το σενάριο κινητικότητας που προτιμάτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/RPcuNk9TTFEtfcHZ6

Follow us: