Την άρση των περιοριστικών μέτρων στην λειτουργία των λαϊκών αγορών ζητάει με επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Στερεάς Ελλάδας κ. Δημήτρης Βουρδάνος προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 

Στην επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρει :  

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Οι λαϊκές αγορές είναι αναπόσπαστο κομμάτι της υπαίθρου, δυνατό και υγιές τμήμα της οικονομίας της επαρχίας. Η καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή χτίζεται στα τόσα χρόνια λειτουργίας τους, γνωρίζοντας τον παραγωγό και την προέλευση των προϊόντων. 

Την περίοδο, όμως, της πανδημίας του κορωνοϊού αυτή η σχέση εμπιστοσύνης κλονίστηκε, αλλά συγχρόνως με τα περιοριστικά μέτρα που ορθώς ελήφθησαν για την εξάπλωση δημιούργησαν κενά επαφής και επικοινωνίας, αφού με την εφαρμογή των μέτρων 50% της συμμετοχής η παρουσία τους μειώθηκε αναγκαστικά. 

Για τον πωλητή – παραγωγό των λαϊκών αγορών, μάλιστα, προέκυψαν δύσκολες ημέρες με τις περιοριστικές μετακινήσεις από νομό σε νομό κυρίως στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και εντός του νομού. Η συνέχιση της εφαρμογής των αποστάσεων των πέντε (5) μέτρων ανάμεσα στους πάγκους δημιουργεί δυσχέρειες μετά την πάροδο ενός τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος και πολύ περισσότερο στην ήδη επιβαρυμένη οικονομική κατάσταση των αγρότη παραγωγού των λαϊκών αγορών. Συνεχίζει ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής να μη

φτάνει στον καταναλωτή, άρα να μην αποδίδει εισόδημα, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την συνέχεια της καλλιέργειας και προπάντων της επιβίωσής του. 

Κύριε Υπουργέ, 

Με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, ύστερα από την τήρηση των υγειονομικών μέτρων και την πρόοδο των εμβολιασμών με πολλούς κλάδους να επανέρχονται στην κανονικότητα, δικαίως ακούγονται οι φωνές αυτών που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι των λαϊκών αγορών και μάλιστα σε υπαίθριο χώρο, ζητώντας την άρση των περιοριστικών μέτρων της συμμετοχής του 50% με την εφαρμογή της απόστασης των πέντε (5) μέτρων.  

Η άμεση επαναφορά της λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε κανονικά επίπεδα δίνει τη δυνατότητα να προστεθούν περισσότεροι πάγκοι και να αποφευχθεί ο συνωστισμός των καταναλωτών. Παράλληλα, υπάρχει επάρκεια προϊόντων και κυρίως δεν μένουν αδιάθετα τα προϊόντα ούτε σημειώνεται απώλεια στο εισόδημα του παραγωγού. Ο παραγωγός των λαϊκών αγορών πρέπει να νιώθει ασφάλεια και έμπρακτα να ξεπερνιούνται οι επιπτώσεις της πανδημίας, προκειμένου στο εξής απρόσκοπτα να παράγει και να εφοδιάζει τις ελληνικές αγορές με τα ποιοτικά και οικονομικά του προϊόντα. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακαλούμε, όπως εξετάσετε τη δυνατότητα άρσης των περιοριστικών μέτρων και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των λαϊκών αγορών», καταλήγει με την επιστολή του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Στερεάς Ελλάδας κ. Δημήτρης Βουρδάνος. 

Follow us: