Ο Δήμος Λεβαδέων ανακοινώνει ότι ενόψει της επαναλειτουργίας της εστίασης στις 3 Μαΐου 2021 και βάσει της κείμενης νομοθεσίας και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του υγειονομικού πρωτοκόλλου, καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, συνοδευόμενη με πρόχειρο σκαρίφημα του υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου και του αιτούμενου.

Σκοπός της ενέργειας αυτής αποτελεί η χορήγηση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου, εφόσον μετά την εξέταση του αιτήματος από αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πληρούνται οι όροι της ισχύουσας νομοθεσίας.

Follow us: