Την παράληψη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.ΙΕ.Κ. επισήμανα με Ερώτηση που κατέθεσα στη Βουλή και την οποία συνυπέγραψαν 40 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ!

Παρόλο που με πρόσφατη απόφαση του υφυπουργού Παιδείας το αντίστοιχο θέμα ρυθμίστηκε για τους φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.Ε.Κ. μένουν μετέωροι και εγκλωβισμένοι λόγω περιοριστικών μέτρων ακόμη και αν υπολείπονται λίγες ημέρες για την ολοκλήρωση της πρακτικής τους! 

Η καθυστέρηση της  ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης συνεπάγεται μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειές τους αλλά και αναστολή της έναρξης της  επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους!

Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να ενδιαφερθεί  άμεσα ώστε να άρει αυτή την αδικία.

Η Ερώτηση διαθέσιμη εδώ: 

https://drive.google.com/file/d/1Pa4KQ0z1x_BLZpUZNKiGRajOyBtEanFU/view?usp=sharing 

                                Γιώτα Πούλου

Follow us: