Ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του Δήμου Θηβαίων, ώστε να καταστούν λιγότερο ενεργοβόρα και να αποκατασταθούν οι φθορές που έχουν υποστεί με την πάροδο του χρόνου.

Για το σκοπό αυτό, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Θηβαίων –με αντιπρόεδρο τον αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Γεώργιο Παπασπύρου- ενέκρινε την εισήγηση του δημάρχου Θηβαίων, Γιώργου Αναστασίου, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η πρόταση αφορά το έργο για την ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του 7ου και 8ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Θηβαίων, συνολικού προϋπολογισμού 433.791,71 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων. Το σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το 7ο και 8ο Δημοτικό Σχολείο κατασκευάσθηκε το 1982. Με την πάροδο του χρόνου τα κτήρια έχουν υποστεί φθορές και χρήζουν παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Το έργο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αντικατάσταση των παλαιών παραθύρων, θυρών και κουφωμάτων, αλλά και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας.

Το ποσό χρηματοδότησης από το Ταμείο Αλληλεγγύης ανέρχεται στα 240.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.

O Δήμαρχος Θηβαίων, Γιώργος Αναστασίου, προέβη στην εξής δήλωση: «Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε καλύτερα, φιλικότερα και πιο σύγχρονα σχολικά κτήρια για τους μαθητές του Δήμου μας. Οι επενδύσεις στην Παιδεία αποτελούν παρακαταθήκη για το μέλλον των παιδιών μας».

Follow us: