Την ένταξη δύο σημαντικών έργων σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου εξασφάλισε ο Δήμος Θηβαίων. Ειδικότερα, πρόκειται για τα έργα: 1) Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του 3oυ Γυμνασίου-Λυκείου Θήβας, προϋπολογισμού 281.511,02 ευρώ, καθώς και 2) την Ανακαίνιση και διαμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου Μουρικίου σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων, προϋπολογισμού 412.550,00 ευρώ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στα 694.101,00 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 382.385,00 ευρώ θα προέλθει από χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση», του προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Το υπόλοιπο ποσό των 311.716,02 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Θηβαίων.

Με αφορμή την έγκριση χρηματοδότησης των δύο προγραμμάτων ο Δήμαρχος Θηβαίων, Γεώργιος Αναστασίου, προέβη στην εξής δήλωση: «Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας και πρέπει να το προστατεύουμε, το οφείλουμε εξάλλου στα παιδιά μας και στις επόμενες γενεές. Τα δύο έργα αποτελούν μικρά μεν, αλλά σημαντικά βήματα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση».

 

Follow us: