Στα πλαίσια της διαρκούς επικοινωνίας με τους 6 Δήμους της Βοιωτίας, δεν εκφράζεται από κάποιον ως ζήτημα προτεραιότητας η διενέργεια  νέας σχετικής διαδικτυακής σύσκεψης. Βεβαίως ως αυτοδιοίκηση α΄και β΄βαθμού, βρισκόμαστε σε άριστη συνεργασία με όλους τους φορείς καθώς και με τους βουλευτές του νομού.

 Ευχαριστούμε εκ των προτέρων την βουλευτή κα. Γιώτα Πούλου για την αναγνώριση των προσπαθειών που καταβλήθηκαν από την Περιφέρεια και τους Δήμους  και αντιλαμβανόμαστε την αγωνία της, η οποία είναι και αγωνία όλων, για την πορεία της πανδημίας.   

 Η διαχείριση του covid-19, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στον νομό Βοιωτίας, γίνεται από την Γ.Γ.Π.Π. μετά από εισηγήσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.  

 Είναι αυτονόητο ότι είμαστε στην διάθεση όλων για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Follow us: