Παρασκευή: 19/3/21 από κλιμάκιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

9:00 πμ έως 12:00 μμ στο Ακραίφνιο

12:30 έως  13:30 μμ στο Κόκκινο

12:30 έως 14:30 στον Ορχομενό

Follow us: