Στις 11 Φεβρουαρίου 2020 ο Δήμαρχος Θηβαίων, Γιώργος Αναστασίου, υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» τη σύμβαση κατασκευής του εγκεκριμένου έργου με τίτλο: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Θίσβης 2019», το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Θηβαίων(πιστώσεις ΤΑΠΕ και ΣΑΤΑ). Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 265.821,29 ευρώ και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 111.644,95 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο αφορά τη συντήρηση παλαιών οδοστρωμάτων και κατασκευή νέων σε διάφορες δημοτικές οδούς στη Δημοτική Ενότητα Θίσβης και συγκεκριμένα στον παραλιακό οικισμό Αλυκής και στις κοινότητες Δομβραίνας και Ελλοπίας.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Θηβαίων, Γιώργος Αναστασίου, προέβη στην εξής δήλωση: «Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Θίσβης, διευκολύνοντας και καθιστώντας πιο ασφαλή την πρόσβαση προς τις συγκεκριμένες περιοχές».

Follow us: