Για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67 %

 

Όπως ενημερώνει με σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Λεβαδέων τα Άτομα με Αναπηρίες που έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ έχουν δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ, εφόσον διαμένουν μόνιμα σε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Στους δικαιούχους που πληρούν το προβλεπόμενο εισοδηματικό κριτήριο τους παρέχεται επιπλέον και το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας της Περιφερειακής Ενότητας της κύριας κατοικίας τους.

Για τη χορήγηση ή την ανανέωση Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2021 οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2021.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, και για όσο χρονικό διάστημα η εξυπηρέτηση του κοινού από τις υπηρεσίες του δημοσίου γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού), οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να προβούν σε τηλεφωνική ή ψηφιακή (e-mail) προηγούμενη συνεννόηση (ραντεβού) με το ΚΕΠ που θα επιλέξουν για τον καθορισμό της ημέρας και της ώρας που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν.

Τα στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας των ΚΕΠ του Δήμου Λεβαδέων είναι τα ακόλουθα :

1. ΚΕΠ Λιβαδειάς, τηλ.:22613-50.000, e-mail: d.levadeon@kep.gov.gr

2. ΚΕΠ Αγ. Γεωργίου, τηλ.:22613-51.302-3, e-mail:d.koroneias-voiotias@kep.gov.gr

3. ΚΕΠ Δαύλειας, τηλ.: 22613-51.420, e-mail: d.dayleias@kep.gov.gr

4. ΚΕΠ Κυριακίου, τηλ.: 22673-50.310, e-mail: k.kyriakiou@kep.gov.gr

5. ΚΕΠ Χαιρώνειας, 22613-51.930, e-mail: d.haironias@kep.gov.gr

Follow us: