Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, πήρε ξεκάθαρη θέση κατά της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης αιολικών πάρκων και ανέλαβε ισχυρή πρωτοβουλία για την ανακοπή κάθε σχετικού σχεδιασμού!

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, μέσα από τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις περιφερειακών συμβούλων όλων των παρατάξεων, αναδείχθηκε η ανησυχία και η διαφωνία των τοπικών κοινωνιών στην αλόγιστη εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

Με αφετηρία πάντα τη σύμφωνη γνώμη των δημοτικών συμβουλίων και με πρόταση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προχωρήσει σε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και να πιέσει για:

 • Την άμεση αναστολή κάθε σχεδιασμού εγκατάστασης νέων ΑΠΕ στη Στερεά Ελλάδα.
 • Τη μεταφορά της αρμοδιότητας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
 • Τον απόλυτο σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία (περιβαλλοντική, χωροταξική κλπ.), αλλά και στην έννοια του μέτρου και της αναλογικότητας κατά την αδειοδότηση των αιολικών σταθμών.
 • Την αύξηση των ανταποδοτικών ωφελημάτων προς τις τοπικές κοινωνίες.

«Η Περιφερειακή Αρχή από ετών έχει επισημάνει και αναλάβει πρωτοβουλίες ενάντια στην άναρχη και μαζική εξάπλωση των αιολικών σταθμών στα διοικητικά της όρια. Έχει τοποθετηθεί μέσα από τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, αλλά και με σχετικά ψηφίσματα.

»Έχει έρθει, όμως, η στιγμή να κλιμακώσουμε τις ενέργειές μας και να αναλάβουμε ισχυρές πρωτοβουλίες προς κάθε κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Στερεά να γίνει σαν “αχινός” από τις πολλές ανεμογεννήτριες», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης και κατόπιν συνεργασίας των επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, ώστε να διαμορφωθεί η ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία, συντάχθηκε το επισυναπτόμενο ψήφισμα : 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, κατά την Τακτική Συνεδρίασή του, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, πληροφορούμενο:

 • Την ύπαρξη μεγάλου πλήθους αιτήσεων αδειοδότησης, σε διάφορες φάσεις ωριμότητας, από το αρχικό στάδιο έως τη φάση εγκατάστασης, αιολικών πάρκων σε περιοχές εντός των διοικητικών της ορίων.
 • Τις απολύτως δικαιολογημένες ανησυχίες, διαφωνίες και αντιδράσεις φορέων και πολιτών, όπως αυτές εκφράσθηκαν από τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.

 

Αποφασίζει 

την έκδοση ψηφίσματος με το οποίο:

 

Α) Δηλώνει:

 • Την επί της αρχής θετική στάση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και εν γένει για τις πολιτικές βελτίωσης του εθνικού και ευρωπαϊκού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 
 • Τη δέσμευση να πορευθεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με βάση τις κατευθυντήριες αρχές του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου, στο οποίο προβλέπεται ότι και η Στερεά Ελλάδα αποτελεί πεδίο ανάπτυξης ενεργειακών πολιτικών και μονάδων ΑΠΕ. 

 

Β) Επισημαίνει: 

 • Ότι εντός των διοικητικών της ορίων, έχει ήδη εγκατασταθεί πολύ μεγάλο μέρος της εθνικής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες ή ήπιες πηγές με κυριότερη πηγήτα αιολικά πάρκα.Ειδικότερα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία Ιανουαρίου 2021, στη Στερεά Ελλάδα είναι εγκατεστημένα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 1.678MW, επί συνόλου 4.114MW στην Επικράτεια, ήτοι 41% επί του συνόλου της χώρας!
 • Την ανησυχία και αντίθεσή της στην αλόγιστη αδειοδότηση και εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ιδίως σε περιοχές Natura, ή σε άμεση γειτνίαση με αυτές, σε περιοχές δασικές, σε περιοχές με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, σε περιοχές που συντρέχουν ειδικοί λόγοι φυσικού κάλλους, πολιτιστικού πλούτου και προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης και σε περιοχές πλησίον οικισμών. 
 • Τηναδιαπραγμάτευτη θέση της, ότι για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων πρέπει να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτή εκφράζεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού και σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζεται πλήρως και συμπλεκτικά το γράμμα, αλλά και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας (χωροταξικής, περιβαλλοντικής κλπ.)

Γ) Διεκδικεί:

 • Τη ρητή συμπερίληψη εκ μέρους της Πολιτείας και των αδειοδοτουσών αρχών της έννοιας του μέτρου και της αναλογικότητας στο πλαίσιο αδειοδότησης αιολικών σταθμών.
 • Την άμεση τροποποίηση και επικαιροποίηση κατά τα ανωτέρω του από 2008 ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και ΑειφόρουΑνάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ώστε από κοινού με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο να συγκροτούν έναν πλήρη, σαφή και οριοθετημένο χάρτη δυνητικής ανάπτυξης ΑΠΕ στα όρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
 • Την άμεση αναστολή κάθε σχεδιασμού εγκατάστασης νέων ΑΠΕ, αδειοδοτημένων, ή υπό αδειοδότηση, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η σχετική διαδικασία, ώστε να επανεξεταστεί εκ βάθρων το κείμενο θεσμικό πλαίσιο.

Τη μεταφορά της αρμοδιότητας αδειοδότησης της εγκατάστασης ΑΠΕ στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Άλλως και επικουρικώς, την ύπαρξη δεσμευτικού χαρακτήρα στις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος των Περιφερειών, με τη «σύμφωνη γνώμη» να αποτελεί ρητή προϋπόθεση για την αδειοδότηση αιολικών σταθμών και όχι απλώς στοιχείο που συναξιολογείται.

 • Τη θέσπιση υψηλοτέρων ανταποδοτικών οφελών των εταιρειών διαχείρισης αιολικών πάρκων προς τις τοπικές κοινωνίες, ιδίως δε για τις εξόχως επιβαρυμένες περιοχές, και της κρατικής εγγύησης της έγκαιρης απόδοσής τους σε αυτές.
 • Υπογραμμίζει ότι εγκρίθηκαν από την διυπουργική επιτροπή δύο επενδύσεις αιολικών στην Εύβοια  που εντάσσονται στις μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις και στο Ταμείο Ανάκαμψης προς χρηματοδότηση τους, υπερβαίνοντας τα ενεργειακά δεδομένα της Περιφέρειας.
 • Ζητά όπως γίνει παρουσίαση των προς δημόσια χρηματοδότηση ενεργειακών μονάδων στο Περιφερειακό Συμβούλιο με την συμμετοχή ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ και συναρμόδιων Υπουργείων.

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο διά του παρόντος εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη, ο οποίος συνεπικουρούμενος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος ΠΣΕ καθώς και τους επικεφαλής ή εκπροσώπους περιφερειακών παρατάξεων, μελών της επιτροπής περιβάλλοντος, όπως προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς υποστήριξη των ως άνω θέσεων, ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και υπηρεσιακών αρχών.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεσμεύεται να ενημερωθεί για το σύννομο των μέχρι τώρα εγκαταστάσεων σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και των εκάστοτε περιβαλλοντικών μελετών που έχουν κατατεθεί από τις δραστηριοποιούμενες εταιρίες. Καθώς και για το αν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας μεταξύ εγκαταστάσεων και ωφελειών- χορηγιών των εταιριών προς τις τοπικές αρχές και κοινωνίες. 

Επίσης, εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος όπως εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή σχέδιο ολοκληρωμένης έκθεσης και πρότασης για την ενεργειακή κατάσταση στην Περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο αλλά και τις πολιτικές που διασφαλίζουν την «ενεργειακή δημοκρατία» και την αρχή της αναλογικότητας. Για τις ανάγκες της έκθεσης-πρότασης η Επιτροπή Περιβάλλοντος δύναται συνάψει συνεργασία με κατάλληλους επιστήμονες ή άλλους ειδικούς (νομικούς, περιβαλλοντολόγους κλπ), προς σύνταξη, από κοινού με την Υπηρεσία.

 

Το παρόν ψήφισμα συνυπογράφουν οι:

 • κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας , επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας»
 • κ. Απόστολος Γκλέτσος, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση, Απόστολος Γκλέτσος»
 • κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης,επικεφαλής τηςΠεριφερειακής Παράταξης «Στερεά …Υπεροχής!»
 • κ. Κατερίνα Μπατζελή,επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά»
 • κ. Χαράλαμπος Γιώτης επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα»
 • και η Ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Άννα Καρύκα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ  ΣΑΝΙΔΑΣ

Follow us: