Ο Δήμος  Λεβαδέων ενημερώνει τους πωλητές λαϊκών αγορών Δήμου Λεβαδέων, ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 6877/29.1.2021 (ΦΕΚ 341/Β) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω  διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00», ο Δήμος Λεβαδέων εντάσσεται στο επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης εκείνο της «επιτήρησης» και σύμφωνα με το άρθ. 14 παρ. 4στ της ανωτέρω ΚΥΑ, από την Δευτέρα 1-2-2021 και ώρα 6.00 έως και την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00  επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών:

 

  • στην οδό Μ. ΑΣΙΑΣ, ημέρα Τετάρτη 3-2-2021 της  Κοινότητας Λιβαδειάς
  • στην οδό ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ημέρα Σάββατο 6-2-2021 της  Κοινότητας Λιβαδειάς
  • οι λαϊκές αγορές των Κοινοτήτων Αγ. Γεωργίου και Κυριακίου του Δήμου κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

 

 Οι συμμετέχοντες πωλητές καλούνται να τηρήσουν αυστηρά τους παρακάτω όρους λειτουργίας:

 

  • Τήρηση πέντε (5) μέτρων απόστασης μεταξύ των πάγκων των πωλητών χωρίς εναπόθεση προϊόντων σ’ αυτή

 

  • Μέγιστη δυνατή ανάπτυξη του μήκους των πάγκων στα τρία (3) μέτρα για κάθε πωλητή

 

  • Απαγορεύεται η ανάπτυξη παράλληλων πάγκων από τους πωλητές

 

  • Υποχρεωτική η χρήση μάσκας από όλους (πωλητές/καταναλωτές/κοινό)

 

  • Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων

 

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις από την αρμόδια αρχή.

Follow us: