Επιστολή προς την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ζέττα Μ. Μακρή, απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού, κ. Κώστας Γαλάνης, αναφορικά  με τη φοίτηση προσφύγων μαθητών από τη Δομή της Ριτσώνας σε σχολεία του Δήμου Χαλκιδέων.

Στόχος της παρέμβασης είναι η τροποποίηση λειτουργίας των υπό ίδρυση Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων μαθητών που φιλοξενούνται στη Δομή της Ριτσώνας και συγκεκριμένα, η τροποποίηση της προσφάτως εκδοθείσας υπουργικής απόφασης με την οποία καθορίστηκαν οι σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλκιδέων εντός των οποίων θα λειτουργήσουν Δ.Υ.Ε.Π. για το έτος 2020-2021, καθώς πιθανή λειτουργία τους θα καταστήσει  τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων δυσχερέστερη εξαιτίας της αυξητικής τάσης του επιδημιολογικού φορτίου στο Δήμο Χαλκιδέων και της δυσκολίας υποστήριξης τους για επιπλέον μαθητές. Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη εκπαίδευσής τους, προτείνετε η λειτουργία Δ.Υ.Ε.Π εντός του κέντρου φιλοξενίας, δυνάμει των σχετικών διατάξεων.

Αναλυτικά, η επιστολή του κ. Κώστα Γαλάνη έχει ως εξής:

« Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 σημειώθηκε  πληθυσμιακή αύξηση των προσφυγοπαίδων που έπρεπε να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση φοιτώντας σε διάφορα σχολεία της Χαλκίδας, αριθμός που απρόβλεπτα αυξήθηκε κατά το τρέχον σχολικό έτος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εύλογα η ανησυχία του κατά πόσο τα παιδιά αυτά είναι πρακτικά δυνατόν να φοιτήσουν στα Σχολεία του Δήμου Χαλκιδέων, λαμβανομένων υπόψη και των υγειονομικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί λόγω της πανδημίας.

Για την επίλυση του προβλήματος προγραμματίσθηκε και πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Χαλκίδα με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, κ. Γκίκα και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Λογοθέτη, όπου και συμμετείχαν μεταξύ άλλων φορέων και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αποτέλεσμα της συζήτησης ήταν να συμφωνηθεί ότι για το τρέχον τουλάχιστον σχολικό έτος τα παιδιά του Δημοτικού να λάβουν εκπαίδευση εντός της Δομής της Ριτσώνας, λόγω του μεγάλου αριθμητικά όγκου των φιλοξενούμενων και του κινδύνου τυχόν διασποράς του ιού στη μαθητική κοινότητα.

Προσφάτως, εκδόθηκε η υπ. Αριθμ. 177390/Δ1 /30-12-2020 Απόφαση (ΦΕΚ 5900 Β΄/30-12-2020) με την οποία καθορίστηκαν οι σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλκιδέων εντός των οποίων θα λειτουργήσουν Δ.Υ.Ε.Π. για το έτος 2020-2021. Θεωρούμε ότι πιθανή λειτουργία των συγκεκριμένων Δ.Υ.Ε.Π. θα καταστήσει το πρόβλημα δυσχερέστερο, καθώς επισημαίνουμε ότι ο βαθμός δυσκολίας στη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων είναι ήδη μεγάλος λόγω της αυξημένης μαθητικής πυκνότητας και εξαιτίας της αυξητικής τάσης του επιδημιολογικού φορτίου στο Δήμο Χαλκιδέων. Επισημαίνουμε και τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου σε κάποιες από τις προτεινόμενες σχολικές μονάδες.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, προτείνουμε για την εκπαίδευση των παιδιών που φιλοξενούνται στην ως άνω Δομή, τη λειτουργία Δ.Υ.Ε.Π. ως παραρτήματα όμορων σχολικών μονάδων εντός του κέντρου φιλοξενίας, στα πλαίσια της παραγράφου 1γ του άρθρου 1 της ΚΥΑ με αρ. Αριθμ. 139654 /ΓΔ4/23-08-2017 (ΦΕΚ 2985/τ. Β’/2017).»

Με εκτίμηση,

Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Παιδείας και Αθλητισμού

Κωνσταντίνος Γαλάνης

Follow us: