Για τον υπολογισμό ανθρακικού αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων

Στο πρόγραμμα «Ενεργειακή παρακολούθηση και υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος κτιρίων και εγκαταστάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση» εντάχθηκε ο Δήμος Θηβαίων. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2019», το οποίο υπάγεται στις «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» του Πράσινου Ταμείου.

Ο Δήμος Θηβαίων αποτελεί έναν από τους δήμους του δικτύου ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ που επιλέχθηκαν για την εγκατάσταση της ψηφιακής πλατφόρμας GIS, η οποία θα παρακολουθεί το ανθρακικό αποτύπωμα και τις ενεργειακές καταναλώσεις των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, με σκοπό να αποτελέσει ένα καινοτόμο εργαλείο εποπτείας των υποδομών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με τη συγκεκριμένη δράση, ο Δήμος Θηβαίων θα έχει στη διάθεσή του ένα εργαλείο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και εγκαταστάσεων, με το οποίο θα πετύχει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στους στόχους για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και την προστασία του περιβάλλοντος.

Follow us: