Ανακοινώθηκαν 180 ενεργά κρούσματα, ενώ τα έως χθες δεδομένα που γνωστοποιήθηκαν ήταν εντελώς  διαφορετικά.

Δεν έχει γίνει αντιληπτό, γιατί η Βοιωτία εμφανίζει τέτοια επιδείνωση. Δεν έχει υπάρξει έως και τώρα καμία σοβαρή εξήγηση και πρέπει να δοθεί.

Επικρατεί δικαιολογημένη δυσφορία και σύγχυση στους πολίτες.

Ή τα δημοσιευθέντα στοιχεία ήταν ανακριβή, ή η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρότερη και έπρεπε να ληφθούν τα μέτρα πολύ νωρίτερα. Τι από τα δύο ισχύει;

Τα αρμόδια Υπουργεία και οι ειδικοί επιστήμονες οφείλουν να ενημερώσουν εδώ και τώρα, στα πλαίσια της ευθύνης και δεοντολογίας, για την καθαρή επιδημιολογική κατάσταση της Περιφερειακής Ενότητας ως και για τα βασικά αίτιά της.

Απαιτείται να υπάρξει πλήρης διαφάνεια σε όλα όσα αφορούν την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.

Αυτοί που έχουν τις αρμοδιότητες και τις εκ του νόμου ευθύνες, έστω και τώρα, φρόνιμο είναι να αφήσουν τις επικοινωνιακές λογικές τους και να πράξουν ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης.

                Από το πολιτικό γραφείο

Follow us: