Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας εκφράζει την έκπληξη και την πλήρη διαφωνία του με την επιλογή του Δημάρχου Τεμπών κ. Γ. Μανώλη να αναθέσει, αρμοδιότητες επαγγελματικού δημοσιογραφικού έργου σε «αμισθί» ειδικό σύμβολο, ο οποίος είναι γιατρός!

Σε μια εποχή που οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι κατάφεραν μετά από μεγάλη προσπάθεια και πολύ κόπο να συμφωνήσουν με την Κυβέρνηση και το υπουργείο Εσωτερικών στην πρόσληψη επαγγελματιών δημοσιογράφων στις θέσεις ειδικών συμβούλων των δήμων, ο Δήμος Τεμπών καταστρατηγεί στην πράξη αυτή την προσπάθεια, αλλά και την ουσία της κυβερνητικής απόφασης.

Θεωρούμε αδιανόητο το χαρτοφυλάκιο της δημοσιογραφικής εργασίας να εφαρμόζεται από ετεροεπαγγελματίες, όσο επιτυχημένοι κι αν είναι στην κύρια δουλειά τους ή όσο δημοφιλείς κι αν νιώθουν.

Κανένας δημοσιογράφος δεν διανοείται να αντιποιηθεί την ιατρική ιδιότητα, ακόμη κι αν οι πληροφορίες του γύρω από τα ιατρικά θέματα είναι αρκετές.

Πρέπει επιτέλους να συνεννοηθούμε: Υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στη γνώση και την πληροφορία. Η γνώση σε κάνει επαγγελματία, όχι η πληροφορία!

Εκφράζουμε, επίσης την σαφέστατη ένσταση μας στην «αμισθί» πρόσληψη του εν λόγω συμβούλου στο Δήμο Τεμπών. Το δημοσιογραφικό έργο είναι δύσκολο, απαιτητικό και πολλές φορές εξειδικευμένο. Και οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι ζουν από τη δουλειά τους.

Κανείς δεν μπορεί να προσφέρει «αμισθί» δημοσιογραφική εργασία, όταν οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας ολοένα και περισσότερο.

Καλούμε το Δήμαρχο Τεμπών κ. Μανόλη να αναθεωρήσει την απόφαση του, που έχει δημοσιευτεί στη «Διαύγεια». Αν ο Δήμος Τεμπών χρειάζεται να στελεχώσει γραφείο τύπου, υπάρχουν επαρκείς επαγγελματίες του χώρου για να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες.

Είναι φυσικά απόλυτο δικαίωμα του Δημάρχου να προσλαμβάνει όποιον ο ίδιος επιθυμεί ή εμπιστεύεται σε θέση συμβούλου, ωστόσο είναι υποχρέωση του όμως να προσλαμβάνει δημοσιογράφους όταν υπάρχει ανάγκη δημοσιογραφικού έργου.

Follow us: