Με τη συγκέντρωση και κατάταξη των υποβληθεισών προτάσεων ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία  Covid 19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», με συνολικό προϋπολογισμό 25.000.000 ευρώ. Με βάση την αρχική κατάταξη, η οποία θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, 1.118 επιχειρήσεις καταρχήν εντάσσονται με ελάχιστη βαθμολογία τα 40,96 /100 μόρια.  

Από τα στοιχεία της Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας) και της ΑΝ.ΔΙΑ. που αποτελεί φορέα υλοποίησης του προγράμματος, προκύπτει ως μέσο ποσό ένταξης τα 22.361 ευρώ, τη στιγμή που το μέσο αιτούμενο ποσό επιχορήγησης ανήλθε σε 25.329 ευρώ ήτοι 13% υψηλότερο. Επίσης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται απασχόλησαν κατά μέσο όρο το 2019, τρεις υπαλλήλους. Τα ανωτέρω στοιχεία καταδεικνύουν ότι το πρόγραμμα απευθύνεται ισότιμα σε όλο το φάσμα τον δικαιούχων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Στις σχετικές ανακοινώσεις προέβησαν μετά από σύσκεψή τους, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας κ. Κώστας Καραγιάννης,  ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ) κκ. Θανάσης Κυρίτσης και Νίκος Μώρος. 

«Δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα, με μεθοδικούς τεχνικούς χειρισμούς και ισχυρή πολιτική διεκδίκηση υπερδεσμεύσεων, προκειμένου αυτό, το «ζεστό χρήμα», να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους αιτούντες. Γνωρίζουμε καλά ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει η λέξη «αρκετό». Συνεχίζουμε με ακόμη πιο ισχυρή βούληση να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο τρέχον πρόγραμμα, αλλά και εκείνες που δοκιμάζονται από τα τρέχοντα περιοριστικά μέτρα. Διεκδικούμε νέα προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων, ώστε όταν βγούμε από αυτή την πολύ σκληρή δοκιμασία, να έχουμε όχι μόνο τις ελάχιστες πληγές στον τομέα της Υγείας, αλλά και μια Οικονομία όρθια, ισχυρή και έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της, αλλά και να αναπτυχθεί περισσότερο», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Follow us: