Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων (Κ.Ε.ΔΗ.Λ), που υλοποιεί το πρόγραμμα “ESTIA II: Μίσθωση διαμερισμάτων σε αιτούντες άσυλο στη Λιβαδειά”,  καλεί τους δημότες που επιθυμούν να εκμισθώσουν τα διαμερίσματά τους για τις ανάγκες του προγράμματος, να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Αριστοφάνους – Λιβαδειά, Γραφείο 2).

Τα διαμερίσματα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  1. Τετραγωνικά (κατ’ εκτίμηση): από 60 τ.μ. – 90 τ.μ. .
  2. Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (εφόσον έχουν εγκριθεί για μίσθωση)

Σχετικά με το ενοίκιο:

Το ύψος τους ενοικίου καθορίζεται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του διαμερίσματος, τον όροφο και το έτος κατασκευής.

Η καταλληλόλητα των προσφερόμενων κατοικιών θα ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα και στα καταστήματα που στεγάζεται η Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται στις 10/12/2020. Οι αιτήσεις, λόγω των περιοριστικών μέτρων προστασίας από τον COVID-19, θα πρέπει να κατατίθενται κατόπιν ραντεβού στην υπηρεσία, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info-estia@kedhl.gr.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. επικοινωνίας: 22610 88683, αρμόδιος υπάλληλος: Νικόλαος- Ραφαήλ Λουλακούδης. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Λ

Εμμανουήλ Τσεσμετζής

Follow us: