Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Θηβαίων «ΙΟΛΑΟΣ» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Θηβαίων,  μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, στην οποία Προεδρεύει ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Γιώργος Αναστασίου. 

 

Με τον «Iόλαο» επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Τοπικό επίπεδο για

  • την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και 
  • την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών και την άμεση 

διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Η σύνταξη του Σχεδίου έγινε κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί πολιτικής προστασίας και αρμοδιοτήτων ΟΤΑ και  βασίστηκε στις οδηγίες σχεδίασης που έστειλε στους Δήμους η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας. Η ισχύς του αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο ενώ με την έκδοσή του παλαιότερα σχέδια παύουν να ισχύουν.

Δείτε το σχέδιο εδώ: https://thiva.gr/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8e%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%ba/ 

Follow us: