Κατόπιν της υπ. αρίθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη, στην προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  αναστέλλεται η υποδοχή και η αυτοπρόσωπη παρουσία των συμπολιτών μας στην Π.Ε. Βοιωτίας.

Η προσέλευση του κοινού στα κτίρια της Π.Ε. Βοιωτίας θα γίνεται μόνο σε επείγουσα ανάγκη και κατόπιν ραντεβού. 

Οργανώσαμε την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση, τηλεφωνικά και μέσω e-mail,  με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες τα οποία και είναι αναρτημένα στην είσοδο του κτιρίου της Π.Ε. Βοιωτίας.

Τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας είναι:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΩΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΤΗΛ. :2261350300-302

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 ΤΗΛ. :2261350306

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: 

Προϊσταμένη Δ/νσης 2261350 133  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 2261350 139

Email:dygeia-vio@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: Προϊσταμένη  2261350 138 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ:

 Προϊσταμένη  2261350 144 -150

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ:  2261350 131-136  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Προϊστάμενος Δ/νσης  2261350 113 

Γραμματεία:   2261350 119

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ:

Γραμματεία: 2261350 266-264

FAX: 22613 50265 

Email: ddoik-vio@pste.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ANAΠΤΥΞΗΣ:

2261350 334-330

FAX: 22613 50265 

Email: danap-vio@pste.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:

2261350 240-223

FAX: 22613 50 239

Email: dte-vio@pste.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

Προϊστάμενος  22613 50215

FAX: 22613 50213

ΔΑΟΚ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 2261350174

2261021758

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2261350199

2261029036

FAX: 2261350198

pprost@viotia.gr

Τηρούμε ευλαβικά τις οδηγίες των αρμοδίων επιδεικνύουμε ψυχραιμία, υπομονή και σύνεση.

Καλή δύναμη σε όλους

Follow us: