Η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους δημότες συνεχίζεται.  Σήμερα θέσαμε στη διάθεσή τους την υπηρεσία ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του προγράμματος WiFi4EU. 

Τα σημεία του Δήμου Λεβαδέων όπου οι δημότες και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα χρήσης της ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι η περιοχή της Κρύας, η Κεντρική Πλατεία Λιβαδειάς και η Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη.

Ο Δήμος Λεβαδέων επιλέχθηκε από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή του με το ποσό των 15.000 € για την εγκατάσταση του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού και τη δημιουργία των ελεύθερων σημείων πρόσβασης στο διαδίκτυο (hotspots).  Στόχος του προγράμματος WiFi4EU είναι μέχρι το τέλος του 2020 να προσφέρεται στου πολίτες 6.000 – 8.000 πόλεων της Ε.Ε. ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Follow us: