Στις 3 Νοεμβρίου 2020 υπέγραψε ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου με την ανάδοχο  εταιρεία «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε», τη σύμβαση κατασκευής του εγκεκριμένου έργου με τίτλο : «Συντήρηση – Βελτίωση ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στον Αγ. Νικόλαο Θήβας», στη ΣΑΕΠ 066 του Προγράμματος  Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με ΚΑ:2018ΕΠ06600032, συνολικού  προϋπολογισμού 200.000,00 € και ποσό σύμβασης 137.040,14 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Το έργο αφορά στην επισκευή – ανακατασκευή του χώρου κάτω από τις εξέδρες, ο οποίος θα  χρησιμοποιηθεί ως χώρος αποδυτηρίων των αθλητών και WC, την κατασκευή ελαστικοσυνθετικού  τάπητα, την κατασκευή χώρου δημιουργίας πίστας scate board από HPL, την αντικατάσταση του  φωτισμού του γηπέδου με προβολείς τύπου LED, χρωματισμούς εσωτερικά και εξωτερικά ενώ θα  τοποθετηθεί και ο απαιτούμενος εξοπλισμός του γηπέδου όπως νέες μπασκέτες καθώς και  τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων στις εξέδρες.

Follow us: