Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας των πολιτών από τη διασπορά και μετάδοση του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση των δημοτών από τις Υπηρεσίες του Δήμου Λεβαδέων θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ραντεβού.

Οι δημότες πριν προσέλθουν στις Υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει προηγουμένως να έχουν επικοινωνήσει με την αρμόδια Δ/νση ή αρμόδιο Τμήμα του Δήμου για τον καθορισμό ραντεβού.

Πιο συγκεκριμένα:

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, κα Τσάντα Γιώτα, τηλ. 22613-50802 Email: gtsanta@livadia.gr

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,  κα Θεοδωράκη Μαρία,  τηλ. 22613-50844 Email: mtheodoraki@livadia.gr

Δ/νση  Πολεοδομίας   κ. Παρτατήλα Γεώργιο,  τηλ. 22613-50204 Email: gpartatilas@livadia.gr

Δ/νση Καθαριότητας και Πρασίνου, κ. Έφη Παλαμήδα,  τηλ. 22610-89818 Email: epalamida@livadia.gr

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

  • Δημοτικό Ταμείο, κ. Σταμέλο Νικόλαο, τηλ.22613-50875  Email: nstamelos@livadia.gr
  • Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, κ. Μιχαήλ Αντώνη, τηλ. 22613-50825 Email: amixail@livadia.gr
  • Τμήμα προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, κα Πολυτάρχου  Ευαγγελία τηλ. 22613-50822   Email: vpolitarxou@livadia.gr

 

Δ/νση  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

  • Κέντρο Κοινότητας κα Ελένη Μακρή τηλ. 22610-20150,κα Πολυτάρχου Μαρίνα 22610-20151 Email: emakri@livadia.gr
  • Αιτήσεις – Επανασύνδεση Ηλεκτρικού Ρεύματος κ. Ευαγγελίου Ευστάθιο τηλ. 22613-50867 Email: s.evageliou@livadia.gr

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

  • Ληξιαρχείο κα Παπαδημητρίου Ευσταθία τηλ.22613-50836 Email: epapadimitriou@livadia.gr
  • Δημοτολόγιο κ. Φιλόσοφο Νικόλαο τηλ. 22613-50839 Email: nfilosofos@livadia.gr
  • Πρωτόκολλο τηλ. 22613-50838
  • Για θέματα ΟΓΑ κ.Μπάκα Βασίλειο τηλ.22613-50833,Email: vmpakas@livadia.gr & κα Μπαλάσκα Αγγελική (Αγ. Βλάσιο – Ανθοχώριο – Προφ. Ηλία) τηλ.    22613-50885, Email: ampalaska@livadia.gr

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού κ. Σταματάκη Ανδρέα, τηλ. 22613-50812, Email: grtypou@livadia.gr

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Αδέσποτα)  κα Κασσάρα Βασιλική τηλ. 22613-50874 Email: vkasara@livadia.gr

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας των ΚΕΠ του Δήμου μας είναι τα παρακάτω:

Α/Α ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ d.levadeon@kep.gov.gr 22613-50.000
Follow us: