Συνεδρίασε εχθές με τηλεδιάσκεψη στην οποία έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος Αλιάρτου –Θεσπιέων κος Ντασιώτης Γεώργιος, η Επιτροπή περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τρία θέματα ενδιαφέροντος του Δήμου Αλιάρτου –θεσπιέων,που αφορούσαν σε εγκατάσταση αιολικών σταθμών στις Θέσεις :

  1. ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δήμου ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΈΩΝ
  2. ΜΥΤΙΚΑΣ – ΞΕΡΑΚΙΩΝΑ των Δήμων ΛΕΒΑΔΕΩΝ και ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ
  3. ΖΑΓΑΡΑΣ των Δήμων ΘΗΒΑΙΩΝ και ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ.

Και για τις τρεις θέσεις το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας έχει γνωμοδοτήσει ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ, ενώ η εισήγηση της αντίστοιχης υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για τις τρεις περιοχές , είναι θετική.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής μεταφέρθηκε και δια ζώσης, από τον Δήμαρχο, η ΟΜΟΦΩΝΗ θέση των οργάνων του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων, καθώς και οι αντιδράσεις των κατοίκων και άλλων φορέων που συμμετείχαν στη διαβούλευση.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψιν της, γνωμοδότησε::

  1. ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΧΙ , αποδεχόμενη πλήρως τη Θέση του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων, στην εγκατάσταση αιολικού σταθμού στη θέση ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ που βρίσκεται εξ ολοκλήρου στα εδαφικά όρια του ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ.
  2. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ ΝΑΙ στη θέση ΜΥΤΙΚΑΣ-ΞΕΡΑΚΙΩΝΑ που βρίσκεται στους ΔΗΜΟΥΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ και ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΈΩΝ, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του αιολικού πάρκου βρίσκεται στα εδαφικά όρια του Δήμου Λεβαδέων.
  3. ΑΝΑΒΟΛΗ του θέματος για τη θέση ΖΑΓΑΡΑΣ προκειμένου να γνωμοδοτήσει άμεσα και το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΗΒΑΣ, δεδομένου πως η περιοχή του αιολικού πάρκου υπεισέρχεται στα εδαφικά όρια και των δύο Δήμων.

Μετά τη συνεδρίαση ο Δήμαρχος δήλωσε: «εξέφρασα στην επιτροπή την ομόφωνη θέση της τοπικής μας κοινωνίας και των οργάνων του Δήμου Αλιάρτου –Θεσπιέων, για τα υπό συζήτηση θέματα. Η επιτροπή με άκουσε με προσοχή και ομόφωνα αποδέχτηκε την ξεκάθαρη θέση μας, για την περιοχή που εκφράζονται αποκλειστικά τα όργανα του Δήμου μας. Είναι σαφές πως με διαφορετικό τρόπο εκφράζονται ή όχι διάφοροι φορείς  και τοπικές κοινωνίες για το χώρο ευθύνης τους και αντίστοιχες είναι και οι συνεπακόλουθες αποφάσεις άλλων οργάνων.Σήμερα πετύχαμε μια σημαντική νίκη για το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον του Ελικώνα.»

Γραφείο Ενημέρωσης

Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων

Follow us: